Metaaldetectie in Ede

Metaaldetectie in Ede | APV Gecontroleerd: 15 Mar 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Ede?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Ede opgenomen! 

Artikel 2:47b Metaaldetector en dergelijke
  1. Het is verboden op door de burgemeester aangewezen openbare plaatsen een metaaldetector, een mijndetector of enig ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen van explosieven, metalen voorwerpen en dergelijke, bij zich te hebben.

  2. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een bedrijf dat in het bezit is van een procescertificaat Opsporen van Conventionele Explosieven als bedoeld in artikel 4.10, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

  3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan, al houd dit artikel wel een algeheel vervoersverbod in (1e stuk laatste deel).

Bij twijfel kan je altijd even contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Geen download beschikbaar.

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Ede in de planning?