Metaaldetectie in Wageningen

Metaaldetectie in Wageningen | APV Gecontroleerd: 01 Mar 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Wageningen?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Wageningen opgenomen! 

Artikel 2.59b Opsporen van munitie, wapens, munten of andere metalen met een metaaldetector
  1. Het is verboden om met een metaaldetector in de bodem munitie, wapens, munten of andere metalen op te sporen.

  2. Het verbod uit het eerste lid geldt niet als werkzaamheden worden verricht door of in opdracht van een publiekrechtelijke rechtspersoon of één van hun bestuursorganen. Het verbod geldt evenmin voor het met certificaat opsporen, doen van onderzoek, zoals in artikel 5.1 Erfgoedwet bedoeld.

  3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 2.59c Magneetvissen
  1. Het is verboden om in openbare wateren met een magneet te vissen dan wel anderszins met een magneet de waterbodem naar voorwerpen af te zoeken.

  2. Het verbod uit het eerste lid geldt niet als de werkzaamheden worden verricht door of in opdracht van een publiekrechtelijke rechtspersoon of één van hun bestuursorganen. Het verbod geldt evenmin voor het met certificaat opsporen, doen van onderzoek, zoals in artikel 5.1 Erfgoedwet bedoeld.

  3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Lijkt mij vrij duidelijk, in de gemeente Wageningen wil men ons niet zien, niet met een metaaldetector en niet met een vismagneet. De laatstgenoemde dan in elk geval voor wat betreft “Openbare wateren“.

Mocht je toch twijfelen kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Geen download beschikbaar.

Alle Gemeenten in Gelderland

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Wageningen in de planning?