Metaaldetectie in Buren

Metaaldetectie in Buren | APV Gecontroleerd: 01 Mar 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Buren?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Buren opgenomen! 

Artikel 5:40 Detectieverbod
  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 Besluit Erfgoedwet archeologie is het verboden zonder ontheffing van het college van burgemeester en wethouders in het openbaar een metaaldetector of enig ander voorwerp, bestemd voor het opsporen van metalen voorwerpen te gebruiken of voor onmiddellijk gebruik voorhanden te hebben.
  2. Het college kan algemene regels vaststellen op basis waarvan ontheffingen worden verleend als bedoeld in het tweede lid. Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op de wijze waarop van de ontheffing gebruik wordt gemaakt en de eisen waaraan een ontheffinghouder moet voldoen.
  3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor degenen aan wie ingevolge artikel 5.2 van de Erfgoedwet een certificaat is verstrekt.
  4. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor het opsporen van metalen voorwerpen in water met gebruikmaking van een magneet, in de vorm van magneetvissen.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan, al houd dit artikel wel een algeheel vervoersverbod in (laatste deel). 

Bij twijfel kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Hieronder de download link om de afgebeelde kaart als .KML bestand te kunnen downloaden naar je telefoon of computer.

Voor vragen over het downloaden en openen van de kaart verwijzen we naar de FAQ. (Link opent in een nieuw tabblad.)

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Buren in de planning?