Metaaldetectie in Heumen

Metaaldetectie in Heumen | APV Gecontroleerd: 06 Jan 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Heumen?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Heumen opgenomen! 

Dit wil zeggen dat je NIET vrijelijk je gang kan gaan in deze gemeente!

Je mag in Heumen feitelijk, alleen als je in het bezit bent van een ontheffing*, met toestemming van de grondeigenaar op privé grond zoeken. Niet publiekelijk toegankelijke grond.

Waar je ook graaft , VUL AUB JE GATEN!

Artikel 2:78 Gebruik (metaal)detector
 1. Het is verboden op de weg, openbaar water of op een voor het publiek toegankelijke plaats een (metaal)detector of enig ander voorwerp, waarmede explosieven en/of wapens kunnen worden opgespoord, bij zich te hebben.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op de Explosieven Opruimingsdienst.
 3. Burgemeester en wethouders kunnen van het verbod onder 1 van dit artikel, ontheffing verlenen.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan.

Bij twijfel kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Hieronder de download link om de afgebeelde kaart als .KML bestand te kunnen downloaden naar je telefoon of computer.

Voor vragen over het downloaden en openen van de kaart verwijzen we naar de FAQ. (Link opent in een nieuw tabblad.)

Het is mogelijk om een vergunning | ontheffing in de gemeente Heumen te kopen

Een aanvraag ontheffing voor het vervoeren van een metaaldetector dient schriftelijk aangevraagd te worden.
(Link naar aanvraagformulier onderaan text.)

Binnen 6 weken nadat de aanvraag bij binnen is gekomen wordt de beslissing op de aanvraag verzonden. In de ontheffing voor het vervoer van een metaaldetector worden de volgende voorwaarden opgenomen:

 1. Aanwijzingen van politie, toezichthouder en/of brandweer dienen te worden nageleefd.
 2. Wanneer de vondst van wetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarde is dient dit gemeld te worden bij PAN.
 3. Altijd toestemming vragen van de landeigenaar of beheerder van de grond.
 4. Het is verboden om te zoeken in de gebieden:
  1. Heumensoord.
  2. Maldens Vlak.
  3. Heumensbos.
 5. Je moet je altijd kunnen legitimeren.
 6. Nooit zoeken op archeologische terreinen, tenzij met toestemming van de bevoegde instantie.
 7. Metalen afval, zoals lood en koper moet meegenomen worden ter bescherming van het buitenmilieu.
 8. Indien tijdens de graafwerkzaamheden munitie of ander oorlogstuig gevonden wordt, direct contact opnemen met de politie. De werkzaamheden dienen direct te worden beëindigd totdat de munitie is afgevoerd.
 9. Gegraven gaten dienen op zodanige wijze te worden gedicht dat er geen schade zichtbaar is.
 10. Niet machinaal graven.
 11. Aanwezige begroeiing dient behouden te blijven.
 12. Je mag niet dieper graven dan de bouwvoor (30 cm.).
 13. Je bent verplicht eventuele schade te vergoeden die door het gebruik van deze vergunning aan gemeente-eigendommen wordt toegebracht.

Voor de aanvraag ontheffing worden leges ad € 85,00 in rekening gebracht.

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Heumen in de planning?