Metaaldetectie in Nijmegen

Metaaldetectie in Nijmegen | APV Gecontroleerd: 12 Mar 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Nijmegen?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Nijmegen opgenomen! 

Artikel 5:38 Detectorverbod en verbod op magneetvissen
  1. Op grond van artikel 2.2., vijfde lid van het Besluit Erfgoedwet archeologie blijft artikel 2.2 eerste lid van het Besluit Erfgoedwet archeologie buiten toepassing voor het hele grondgebied van de gemeente Nijmegen. Voor het gehele grondgebied geldt daarmee een detectorverbod.

  2. Het is verboden zich anders dan met een vergunning van Burgemeester en Wethouders, met een metaaldetector te bevinden in de aangewezen gebieden als bedoeld in lid 1.

  3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op degene die in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 5.1 eerste lid van de Erfgoedwet.

  4. Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders in openbare wateren met behulp van magneten te zoeken naar metalen voorwerpen (magneetvissen).

  5. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Algeheel verbod op vervoer en gebruik van een metaaldetector binnen de gemeentegrenzen in (1e stuk laatste deel). 

Bij twijfel kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Geen download beschikbaar.

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Nijmegen in de planning?