Metaaldetectie in Lingewaard

Metaaldetectie in Lingewaard | APV Gecontroleerd: 01 Mar 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Lingewaard?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Lingewaard opgenomen! 

Artikel 2:19b Opsporen metalen
  1. Het is verboden op een openbare plaats, waaronder begrepen op of in openbaar water, een metaaldetector of enig ander voorwerp, bestemd voor het opsporen van metalen, wapens en munitie of munten en dergelijke te gebruiken.

  2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

  3. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing indien aan de volgende eisen wordt voldaan:

    • Het verantwoordelijke bedrijf bezit een geldig systeemcertificaat Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CE-Ooo).
    • Het verantwoordelijke bedrijf bezit een door de burgemeester goedgekeurd projectplan conform het CS-Ooo ;

Degene die de metaaldetector gebruikt, werkt onder verantwoordelijkheid van het onder a en b genoemde bedrijf en kan zich identificeren als minimaal assistent- Ooo deskundige, conform het CS- Ooo .

  1. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan, al houd dit artikel wel een algeheel vervoersverbod in (laatste deel). Bij twijfel kan je altijd even contact opnemen met de gemeente.

Bij twijfel kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Hieronder de download link om de afgebeelde kaart als .KML bestand te kunnen downloaden naar je telefoon of computer.

Voor vragen over het downloaden en openen van de kaart verwijzen we naar de FAQ. (Link opent in een nieuw tabblad.)

Alle Gemeenten in Gelderland

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Lingewaard in de planning?