Metaaldetectie in Renkum

Metaaldetectie in Renkum | APV Gecontroleerd: 01 Mar 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Renkum?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Renkum opgenomen! 

Artikel 5:38 Mijndetector e.d.
  1. Het is verboden op een openbare plaats een mijndetector, een metaaldetector of enig ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen van explosieven, metalen voorwerpen en dergelijke, bij zich te hebben.

  2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

  4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:

    • degene die in het bezit is van een procescertificaat  Opsporen van Conventionele Explosieven als bedoeld in artikel 4.10, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
    • degene aan wie een certificaat als bedoeld in artikel 5.1 van de Erfgoedwet is verstrekt.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan. Al kan je dit artikel ook zo tolken dat er een algeheel vervoersverbod bestaat voor metaaldetectoren (laatste deel, eerste alinea).

Bij twijfel kan je altijd even contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Hieronder de download link om de afgebeelde kaart als .KML bestand te kunnen downloaden naar je telefoon of computer.

Voor vragen over het downloaden en openen van de kaart verwijzen we naar de FAQ. (Link opent in een nieuw tabblad.)

Alle Gemeenten in Gelderland

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Renkum in de planning?