Metaaldetectie in Groningen

Metaaldetectie in Groningen | APV Gecontroleerd: 09 Jan 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Groningen?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Groningen opgenomen! 

Artikel 2:64a Detectorverbod
  1. Het is verboden zich met een mijn- en/of metaaldetector te bevinden in door het college aangewezen gebieden.

  2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene aan wie ingevolge de Erfgoedwet een omgevingsvergunning is verleend.

  3. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan, al houd dit artikel waarschijnlijk in dat de gehele gemeente als verboden gebied is aangewezen.

Bij twijfel kan je altijd even contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Hieronder de download link om de afgebeelde kaart als .KML bestand te kunnen downloaden naar je telefoon of computer.

Voor vragen over het downloaden en openen van de kaart verwijzen we naar de FAQ. (Link opent in een nieuw tabblad.)

Alle Gemeenten in Groningen

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Groningen in de planning?