Metaaldetectie in Oirschot

Metaaldetectie in Oirschot | APV Gecontroleerd: 16 Jan 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Oirschot?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Oirschot opgenomen! 

Artikel 5:38 Detectorverbod
  1. Burgemeester en wethouders kunnen terreinen aanwijzen waarvoor een detectorverbod geldt.

  2. Het is verboden zich anders dan met vergunning van burgemeester en wethouders, met een metaaldetector te bevinden op in het eerste lid bedoelde terreinen.

  3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op degene aan wie ingevolge artikel 40 van de Monumentenwet 1988 een opgravingvergunning is verstrekt.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan, al kunnen burgermeester en wethouders dus ook goed de hele gemeente als verboden terrein aanwijzen.

Bij twijfel kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Geen download beschikbaar.

Alle Gemeenten in Noord-Brabant

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Oirschot in de planning?