Metaaldetectie in Maastricht

Metaaldetectie in Maastricht | APV Gecontroleerd: 06 Mar 2023

Gemeente Maastricht info

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je er een dagje opuit in eigen land en zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Maastricht? Kijk even in onze WhatsApp groep voor Limburg, wie weet heeft er iemand plannen terwijl je in de buurt bent?

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas  slecht nieuws! Er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Maastricht opgenomen: 

Artikel 5.6.1. Detectieverbod
  1. Het is verboden zich op het door het college aangewezen terreinen met een metaaldetector te bevinden.
  2. Het is verboden zich anders dan met een vergunning van het college met een metaaldetector te bevinden op de onder het eerste lid bedoelde terreinen.
  3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene aan wie ingevolge artikel 39 en 40 van de Monumentenwet 1988 een opgravingsvergunning is verstrekt.

Strikt genomen is het dus in heel Maastricht gewoon verboden. Bij twijfel kan je altijd even contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Geen download beschikbaar.

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Maastricht in de planning?