Metaaldetectie in Geertruidenberg

Metaaldetectie in Geertruidenberg | APV Gecontroleerd: 15 Jan 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Geertruidenberg?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Geertruidenberg opgenomen! 

Artikel 5:38 Detectorverbod
  1. Het college kan terreinen aanwijzen waarvoor ter voorkoming van verstoring van het bodemarchief een detectorverbod geldt. Deze aanwijzing wordt openbaar bekend gemaakt.
  2. Het is verboden zich anders dan met vergunning van het college met een metaaldetector te bevinden op de onder lid 1 bedoelde terreinen.
  3. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing op degene aan wie ingevolge de Monumentenwet 1988 een opgravingsvergunning is verstrekt.

Strikt genomen is het dus op privé terrein wel toegestaan, al is het waarschijnlijk dat de gehele gemeente als aangewezen gebied geld.

Bij twijfel kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Geen download beschikbaar.

Alle Gemeenten in Noord-Brabant

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Geertruidenberg in de planning?