Metaaldetectie in Bloemendaal

Metaaldetectie in Bloemendaal | APV Gecontroleerd: 18 Jan 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Bloemendaal?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Bloemendaal opgenomen! 

Afdeling 11 Veiligheid in het duingebied

Artikel 5:48 Verbod gebruik metaaldetectoren
  1. Het is verboden in daartoe door de burgemeester aangewezen gebieden een metaaldetector of enig ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen van explosieven, wapens, munitie en dergelijke, te gebruiken of voor gebruik voorhanden te hebben.

  2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. De ontheffing kan worden geweigerd:
       a. in het belang van de openbare orde;
       b. in verband met de veiligheid van personen of goederen;
       c. ter bescherming van de woon- of leefomgeving.

  3. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor de politie, het Explosieven Opruiming Commando (EOC) van het Ministerie van Defensie, voor de door het EOC aangewezen bedrijven en voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Beoordelingsrichtlijn Conventionele Explosieven (BRL-OCE).

Men kan er vanuit gaan dat de gehele gemeente Bloemendaal verboden is (mogelijk aangewezen gebied). Het meest waarschijnlijke is dat het in dit verbod om het duingebied gaat, aangezien het als eerste artikel in Afdeling 11 Veiligheid in het duingebied staat.

Alhoewel er dus feitelijk geen algeheel verbod binnen de gemeente is volgens de APV, zou je dus op privé grond rustig moeten mogen lopen. Bij twijfel kan je altijd even de APV hier links controleren en contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Hieronder de download link om de afgebeelde kaart als .KML bestand te kunnen downloaden naar je telefoon of computer.

Voor vragen over het downloaden en openen van de kaart verwijzen we naar de FAQ. (Link opent in een nieuw tabblad.)

Alle Gemeenten in Noord-Holland

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Bloemendaal in de planning?