Metaaldetectie in Baarle-Nassau

Metaaldetectie in Baarle-Nassau | APV Gecontroleerd: 12 Mar 2023

Gemeente informatie

Interactieve Kaart

WhatsApp

Ga je een dagje erop uit in Nederland? Misschien een weekeindje weg in eigen land? Zoek je een zoekmaatje voor Metaaldetectie in Baarle-Nassau?

Als lid had je hier de mogelijkheid gehad om de WhatsApp groep voor deze regio binnen te stappen …

Alleen beschikbaar voor leden.

Verbod of vermelding ivm Metaaldetectie in de APV

Helaas slecht nieuws voor je, er is een verbod of beperking met betrekking tot Metaaldetectie in Baarle-Nassau opgenomen! 

Artikel 2:22 Detectieverbod

  1. Het is verboden op het grondgebied van de gemeente een metaaldetector of enig ander voorwerp bestemd voor het opsporen van metalen voorwerpen te gebruiken of voor onmiddellijk gebruik voor handen te hebben.
  2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod met inachtneming dat de openbare orde en/of veiligheid van anderen niet in gevaar wordt gebracht.
  3. Het verbod is niet van toepassing op degene aan wie een certificaat als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, van de Erfgoedwet is verstrekt.
  4. Het verbod is niet van toepassing op een persoon of organisatie die voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen van vakbekwaamheid op het niveau van opruimer explosieven.
  5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Algeheel gebod lijkt mij, met andere woorden wil men in deze gewoon geen metaaldetector hobbyisten zien.

Bij twijfel kan je altijd even contact opnemen met de gemeente.

Waar je ook graaft, VUL AUB JE GATEN!

Download

Geen download beschikbaar.

Hieronder de download link om de afgebeelde kaart als .KML bestand te kunnen downloaden naar je telefoon of computer.

Voor vragen over het downloaden en openen van de kaart verwijzen we naar de FAQ. (Link opent in een nieuw tabblad.)

Alle Gemeenten in Noord-Brabant

Neem ook even een kijkje in onze Agenda, wie weet staat er binnenkort iets met Metaaldetectie in Baarle-Nassau in de planning?